TLAPKA NA STEZCE

Datum: 15.-18. října 2020
Pořadatel: Bára Vlčková a Musher klub Obří skály z.s.
Základna: Střelnice - Štědrákova Lhota

Trasa

Povede z části Hanušovickou Vrchovinou, Okrajem Hrubého Jeseníku a masivu Králického Sněžníku.
Na trati bude několik povinných kontrolních bodů, bez nichž nebude účastník hodnocen.
Na trase Long i Mid bude pro účastníky připravena živá kontrola s občerstvením.
Závodníci na trase mají zakázáno bivakovat v lesnických objektech myslivců a LČR, při průchodu ve tmě a při bivaku každý závodník použije u sebe a svého psa reflexních prvků či reflexních pomůcek.

Délka trasy:

LONGcca 82 km
MIDcca 42 km
SHORTcca 16km

Kategorie pro DOGTREKKING

 • DTW1 ženy do 35 let
 • DTW2 ženy nad 35 let
 • DTM1 muži do 40 let
 • DTM2 muži nad 40 let

Časový limit - 48h

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • MID ženy
 • MID muži
 • SHORT
Bez časového limitu max do uzavření cíle v neděli v 9:00

Pořadí a vyhlášení výsledků platí jak pro kategorie dogtrekkingu (longu), tak pro kategorie doprovodného programu (mid).

Termíny a časový plán

LONG

Prezencečtvrtek 15. října 2020 - 17:00 až 23:00 hod
Meetingčtvrtek 15. října 2020 přibližně ve 21:00 hod
Start DT LONGvolný v pátek 16. října 2020 v 7:00 až 9:00 LONG
Uzavření cíleneděle 18. října 2020 nejpozději v 9:00 hod - dle startu posledního účastníka v limitu 48 hod
Vyhlášení výsledkůneděle 18. října 2020 v 10:00 hod

MID & SHORT

Prezence
 • pátek 16. října 2020 17:00 až 23:00 hod
 • sobota 17. října 2020 6.30-7.00 hod (!POUZE PO NAHLÁŠENÍ PŘEDEM!)
Meetingpátek 16. října 2020 přibližně v 21:00 hod
Start MID & SHORTvolný v sobotu 17. října 2020 v 7:00 až 9:00 MID
Uzavření cíleneděle 18. října 2020 v 9:00 hod
Vyhlášení výsledků MIDuneděle 18. října 2020 v 10:00 hod
SHORT - bez vyhlášení, pouze měření času, pamětní list a startovní balíček

Start v pozdějším termínu je možný po nahlášení pořadateli. Závodníkovi se však počítá čas od pátku 16.10. 9:00 pro trasu LONG a od soboty 17.10. 9:00 pro trasy MID.
Na případnou změnu časového plánu upozorníme v sekci Novinky.
Před prezencí je nutné uhradit poplatky za parkovné, ubytování (stanování, kempování).

Povinná výbava

Povinná výbava bude kontrolována V CÍLI. Náhodná kontrola může proběhnout i kdekoliv na trati.

LONG

 • Mapa s trasou (zajistí pořadatel) nebo vlastní
 • lékárnička
  • 1 x obvaz hotový
  • 1 x elastické obinadlo
  • 5 x náplast s polštářkem
  • 1x izotermická folie
 • bivakovací potřeby (spacák, alumatka/hamaka/karimatka)
 • miska pro každého psa
 • strava pro psa a pro člověka
 • lahev na vodu pro psa
 • dvě botičky pro každého psa
 • funkční svítílna (doporučujeme čelovou)
 • průkaz zdravotního pojištění
 • reflexní prvek na účastníkovi i na psovi - požadavek LČR s.p.

MID

 • Mapa s trasou (zajistí pořadatel) nebo vlastní
 • lékárnička
  • 1 x obvaz hotový
  • 1 x elastické obinadlo
  • 5 x náplast s polštářkem
  • 1x izotermická folie
 • miska pro každého psa
 • lahev na vodu pro psa
 • funkční svítilna
 • dvě botičky pro každého psa
 • reflexní prvek na účastníkovi i na psovi - požadavek LČR s.p.


Doporučená výbava

 • funkční mobilní telefon
 • pláštěnka
 • teplé oblečení
 • buzola
 • náhradní baterie
 • zahraniční účastníci pojištění léčebných výloh
 • košík (náhubek)
 • kartáček a pasta na zuby


Přihlášky

 • Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře na těchto webových stránkách - zde
 • Přihláška je platná až po zaplacení startovného!
 • Počet startujících je omezen na 150. Z tohoto počtu je 100 přihlášek rezervováno pro kategorie LONG !!! tj. na trasu MID přijmeme max. 50 přihlášek a další až v případě "nedostatku" longařů ;) O zařazení mezi přihlášené nerozhoduje datum přihlášení, ale datum přijetí platby.
 • v případě snížení možného počtu startujících z důvodu např. nařízení vlády a pod. rozhoduje o přijetí přihlášky datum platby.

STARTOVNÉ

Při zaplacení do:

 • 31. července 2020 400,- Kč long, 400,-Kč mid
 • 12. září 2020 450,- Kč long, 450,-Kč mid, 200,- short
 • později na místě není možné startovné uhradit ani provést dodatečnou registraci


Uzávěrka přihlášek je 12.září 2020.
V případě odřeknutí účasti po 12. září 2020 je startovné nevratné.
Startovné nelze převést na jiného závodníka.
Platby po 12. září 2020 již nebudou přijímány a závodník nebude zařazen do startovní listiny
Zahraniční účastníci zašlou pouze závaznou přihlášku a startovné uhradí na prezenci.

Podmínky pro vracení startovného při nutnosti zrušení závodu z důvodu zásahu vyšší moci (epidemie, nařízení vlády ČR, živelná pohroma atd.): Při zrušení závodu do 12. září 2020 je startovné vratné v plné výši. Při zrušení závodu do 30. září 2020 vrátí pořadatel závodníkům polovinu zaplacené ceny startovného. Při zrušení závodu 1. října 2020 a později, je startovné již nevratné a pokrývá pořadatelovy náklady s přípravou závodu.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Závodu se smí účastnit pouze zdraví psi starší 1 roku. Podmínkou účasti je předložení očkovacího průkazu s potvrzením o platném očkování - vzteklina. BEZ PLATNÉHO OČKOVÁNÍ NEBUDE UMOŽNĚN START! Závodu se nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima.
Psi z členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 (označení psa a "psí pas").


Další podmínky

 • Závod je zařazen do seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu a závodníci jsou povinni řídit se Soutěžním řádem dogtrekkingu. Dogtrekking je extrémní vytrvalostní sport. Účastníci jsou při něm odkázáni pouze sami na sebe a do závodu vstupují na vlastní nebezpečí.
 • Účastníci ve věku 15-18 let předloží při prezentaci písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Závodník do 15ti let se smí účastnit pouze s dospělým doprovodem, který ale závodníkovi nikterak nesmí pomáhat.
 • Účastníci se na trati pohybují nejvíce ve dvojicích. Po celou dobu závodu musí být psi připoutaní.
 • Odvoz z trasy bude zajištěn zdarma v případě úrazu nebo vyčerpání psů, v ostatních případech za poplatek 200,- Kč. Upozorňujeme na možnost využití autobusových linek, či zkrácení trasy.
 • Odvozy z důvodu "je mi zima a nemám spacák" NEBUDOU zajišťovány!
 • Porušení pravidel (zejména volný pohyb psů v závodě i na pozemcích Střelnice) může vést k okamžité diskvalifikaci.

Základna a ubytování

Střelnice Štědrákova Lhota
www.strelnicestedrakovalhota.cz

Ubytování ve vlastních stanech/autech na loukách areálu, případně ve společných prostorách objektu na karimatce na podlaze. Možné je i spaní v oddělených střeleckých kójích, opět na zemi na karimatce. Počet kójí je 12, nerezervují se dopředu, obsazování je dle toho, kdo si tam spacák přinese dříve. Celé zázemí renovoval Tombru, případné reklamace k němu.

Ceník ubytování a využívání sociálek - jednotný poplatek za pobyt v areálu po dobu konání závodu - 150,-Kč/os/celý pobyt.
Parkovné, psovné - zdarma

Stravování

Bude upřesněno